Image

Giới thiệu hệ thống ISMPro

 • ISMPro là chương trình lớn bao gồm nhiều dịch vụ: Diskless Server, Remote Server, Vitual Disk Server ...
 • Trong phạm vi bài hướng dẫn này chúng ta chỉ nói về Diskless Server và Update Game của ISMPro để áp dụng cho phòng Game Internet. Tính năng và áp dụng các dịch vụ khác chúng ta sẽ đề cập sau.
 • Trước khi đi vào phần cài đặt và sử dụng ISMPro, chúng ta nên đọc qua phần hướng dẫn này để có cái nhìn khái quát về hệ thống ISMPro, chúng ta sẽ hiểu về sự tương tác giữa các chương trình với nhau như là sự kết hợp chặt chẻ giữa các “module” để tạo ra một hệ thống ISMPro hoàn chỉnh. 
 • ISMPro có 2 phần: phần Core của ISMPro chạy trên nền Linux và phần điều khiểu ISMPro chạy trên nền Windows. Chúng ta sẽ thống nhất cách gọi:
  • Máy chủ Linux cài Core ISMPro sẽ gọi là “Core Server”
  • Máy chủ Windows cài chương trình điều khiển ISMPro gọi là “ISMPro Server”.
 • Nói đến “ISMPro chạy trên Linux”, ít nhiều các bạn kỹ thuật chưa hiểu về Linux sẽ có phần ngần ngại khi muốn tiếp xúc với hệ thống này. Thực tế, để cài và sử dụng ISMPro trên nền Linux rất đơn giản, bộ phận phát triển sản phẩm đã làm sẵn hoàn toàn, từ việc xuất bản ISO Kernel Linux tích hợp Core ISMPro đến việc quản lý Linux cũng được hổ trợ bằng các tool có sẵn, giúp cho người sử dụng cài đặt nhanh chóng mà không cần phải quan tâm nhiều đến các vấn đề như: định dạng file system nào cho Linux, định dạng phân vùng boot cho Linux như thế nào, cài Core ISMPro lên Linux như thế nào ..., những thao tác này sẽ do bộ cài thực hiện hoàn toàn tự động. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ được cung cấp thêm các tool để quản lý hệ thống Linux của mình từ xa.
 • Phần điều khiển ISMPro chạy trên nền Windows, chúng ta có thể cài trực tiếp chương trình này lên máy có hệ điều hành Windows và tiến hành kết nối (qua IP) với Core ISMPro (chạy trên Linux). Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ không cài phần điều khiển này lên PC Windows mà sẽ sử dụng nó trong máy ảo. Ở những phiên bản mới của ISMPro, hệ điều hành Linux đã tích hợp sẵn chương trình máy ảo KVM (Kernel-based Virtual Machine). Để sử dụng máy ảo KVM , chúng ta Import một Disk Image (có sẵn hệ điều hành Windwows) vào phân vùng data của máy Linux, cấu hình cho KVM chạy Disk Image này và như vậy chúng ta sẽ có một máy chủ chạy hệ điều hành Linux và trong hệ điều hành Linux có một máy ảo chạy Windows.
 • Core Server
  • Chạy hệ điều hành Linux
  • Quản lý toàn bộ tài nguyên của máy chủ: RAM, SSD, HDD, NIC ...
  • Chứa Core của ISMPro và KVM
  • Core của ISMPro bao gồm các dịch vụ chính:
 • Run Service:
  • DHCP/BOOTP cung cấp địa chỉ IP cho máy trạm
  • TFTP: Cung cấp Bootrap cho máy trạm
  • Vdisk Service: V-disk viết tắt của Vitual Disk: cung cấp các I-strorage ... cho máy trạm.
  • Ngoài ra, Core của ISMPro còn cung cấp các dịch vụ như: quản lý Disk Image (Image cho máy trạm diskless), quản lý các Restore point (điểm phục hồi), quản lý Wireback, cache, quản lý các PNP driver cho các card mạng của máy trạm ...
 • ISMPro Server:
  • Điều khiển Diskless,  Vdisk và Update game.
  • Chạy trên nền Windows.
  • Kết nối với Core Server qua địa chỉ IP
 • ISMPro Client:
  • Máy trạm không ổ cứng, có menu game ISMPro
  • Nhận và truy xuất dữ liệu từ các ổ cứng ảo: System Disk, Game Disk.