Image

Các bước chuẩn bị

1. Chuẩn bị cho Server:

 • SSD (x2): Dung lượng 120/240 tùy theo nhu cầu
  • SSD 1: Được chia (tự động) làm 4 phân vùng như sau:
   • 1 phân vùng cài Linux
   • 1 phân vùng Swap cho Linux
   • 1 phân vùng “Data” dùng lưu trữ Disk Image cho máy ảo KVM
   • 1 phân vùng lưu trữ các Disk Image cho máy trạm
  • SSD 2: Dùng để lưu trữ Writeback-Cache cho các máy trạm
 • HDD (x1): 500GB (Hoặc lớn hơn tùy theo nhu cầu sử dụng): Lưu trữ game. (Có thể dùng SSD để lưu trữ game).
 • Card mạng: Tối thiểu 2 port Ethernet
 • RAM: 8Gb hoặc 16GB

2. Chuẩn bị cho máy trạm:

 • Card mạng 1GB
 • HDD (x1) hoặc SSD: Cài OS, các chương trình cần thiết để upload Disk Image.

3. Chuẩn bị tool và bộ cài:

 • 1 USB Stick: Dùng để build bộ cài Linux.
 • Kernel-3.4.28-S3-150120.iso: File ISO cài Linux tích hợp Core ISMPro
 • YNISOMaker.zip: Tool dùng để tạo USB Boot cài Linux:
 • DisklessWizard.zip: Tool cài Core Server qua mạng LAN, Remote và upload Disk Image cho KVM (máy ảo), các Disk Image cho máy trạm.
 • ISMProServer.zip: Bộ cài ISMPro Server (Nếu dùng ISMPro Server trong máy ảo thì không cần tải về, trong máy ảo đã cài sẵn)
 • ISMProClient.zip: Bộ cài ISMPro Client (Bao gồm menu game và tool upload Disk Image.)
 • PNP.rar: Tool dùng Import, Export bộ Driver card mạng (PNP)