Image

Cài Core Server bằng USBboot

1. Tạo USB Boot để cài Linux và Core ISMPro

 • Dùng tool YNISOMaker. Giải nén và chạy file ISOMaker.exe từ thư mục Bin theo đường dẫn ...\ YNISOMaker\Bin\
 • Giao diện của tool YNISOMaker như hình các hình dưới đây sẽ giúp chúng ta từng bước thiết lập các giá trị cho tiến trình cài đặt.

 • Nhấn nút Browser để chọn đường dẫn đến file ISO (Kernel Linux).
 • Ngôn ngữ cài đặt: chọn en_US.UTF-8|”English”
 • Nhấn “Tiếp theo” để sang phần thiết lập các giá trị mặc định như hình dưới.

 • Tên máy chủ Linux: có thể để mặc định hoặc đặt lại tên theo ý thích
 • Mật khẩu Linux: Thiết lập một mật khẩu để đăng nhập vào Linux
 • Vùng cài đặt: Để mặc định giá trị 8196 MB. Đây là kích thước của phân vùng chứa nhân Linux và Core của ISMPro.
 • Vùng SWAP: Để mặc định giá trị 8196 MB.
 • Gateway, DNS: Nhập giá trị phù hợp vào đây, có thể để mặc định.
 • IP Eth0: Nhập IP cho card mạng thứ 1
 • IP Eth1: Nhập IP cho card mạng thứ 2.
 • Các Subnet Mask: Nhập vào Subnet Mask phù hợp với các IP đã gán cho các card mạng.

Nếu có nhiều hơn 2 card mạng thì sẽ thiết lập sau, hoặc cũng có thể thiết lập trong quá trình cài đặt.

 • Tiếp tục nhấn “Tiếp theo” để sang phần thiết lập khác như hình dưới:

                 

 • Chọn USB: Nhấn chọn nút mũi tên xổ xuống để chọn USB đích cần tạo bộ cài.
 • Chế độ tạo: Mục này có nhiều tùy chọn, phải chọn đúng “Tạo USB, định dạng (Sẽ bị xóa dữ liệu trên USB)”.
 • Chế độ cài đặt: Có thể chọn Tự động hoặc thủ công.

Nếu chọn tự động thì chương trình sẽ cài tự động theo các giá trị đã thiết lập. Trong bài hướng dẫn này chúng ta để “Thủ công” cho dễ hiểu suốt trong quá trình cài đặt Linux.

 • Sau khi đã sẵn sàng chọn nút “Bắt đầu” để tiến hành tạo bộ cài.

     

Khi tiến trình hoàn thành 100%, nhấn nút “Hoàn thành”. Đến đây chúng ta đã có bộ cài Linux bao gồm Core của ISMPro.

2. Cài đặt Core Server

 • Chọn chế độ boot vào USB Stick có chứa bộ cài Linux ISMPro.
 • Giao diện boot của USB cài Linux ISMPro như hình dưới.

                

 • Chọn dòng “HintDiskless (Custom Setup)” và nhấn “Enter” để bắt đầu quá trình cài đặt.

Giao diện đầu tiên của quá trình cài đặt là cửa sổ yêu cầu chọn ổ đĩa (HDD, SSD) ...

                 

Nếu có nhiều hơn 1 ổ đĩa thì chúng ta phải chọn đúng ổ đĩa để cài lên. Theo quy trình chung, chúng ta nên cài lên SSD đầu tiên là /dev/sda. Nhấn “Enter” để sang cửa sổ thiết lập dung lượng cho phần vùng data.

                 

 • Nhập vào giá trị 30000 (30GB). Phân vùng này gọi là vùng “data” ... vùng này được tạo ra để lưu trữ Disk Image cho máy ảo (KVM).
 • Nhấn “Enter” để đến phần đặt tên cho máy Linux.

Nếu muốn thay đổi tên thì dùng phím “Back” hoặc “Delete” để xóa tên và đặt lại, nếu giữ tên mặc định thì tiếp tục nhấn “Enter” để sang phần đặt IP cho card mạng.

                  

 • Có thể dùng địa chỉ IP như mặc định hoặc đặt lại.

Trong phạm vi bài hướng dẫn này chúng ta sẽ đặt địa chỉ IP 192.168.1.251 cho card mạng đầu tiên và IP 192.168.1.252 cho card mạng thứ 2, các card mạng  tiếp theo có thể gán IP khác subnet với 2 card mạng này cũng được, tương ứng cho các card mạng 2, 3, 4 ...  và tránh dùng IP 192.168.1.250 vì địa chỉ IP này sẽ dành riêng cho máy ảo, đã được cấu hình sẵn địa chỉ  IP tĩnh trong Disk Image máy ảo.

 • Nhấn “Enter” để sang phần đặt IP cho Gateway, DNS ... nhấn “Enter” và thao tác tương tự cho đến khi gán xong IP, DNS, Gateway cho các card mạng.

Xong phần gán IP cho card mạng sẽ qua phần đặt mật khẩu cho Linux.

                 

 • Đặt một mật khẩu cho Linux (Core Server) và nhấn “Enter”

Quá trình cài đặt mất vài phút để format ổ đĩa và giải nén các file hệ thống vào phân vùng. Sau khi cài đặt xong sẽ tự động reset và chạy vào Linux ở màn hình login như sau:

                 

Đến đây quá trình cài đặt Linux và Core cho ISMPro đã hoàn tất. Bước tiếp theo là cấu hình cho chương trình máy KVM hoạt độngImport Disk Image máy ảo vào phân vùng data trên máy Linux. Sau khi có máy ảo hoạt động rồi thì chúng ta sẽ Remote Desktop vào máy ảo này để chạy chương trình ISMPro Management và tiến hành kết nối với Core ISMPro để  tiến hành các thiết đặt cho Diskless, Update game, Game disk ...