Image

Kết nối với Core Server

Từ giao diện chính, chọn tab “Server” -> trong phần Diskless Server -> Chọn nút Add có hình dấu cộng để bắt đầu thêm/kết nối với Diskless Server.

1. Add Server

 • Server Type:Chọn Diskless
 • OS: Chọn Linux
 • Server IP: Nhập vào IP của card mạng thứ 2 (Eth1): 192.168.1.251
 • Root Password: Nhập vào mật khẩu của Core Server (Linux)

Tiếp tục chọn “OK” để sang giao diện Network Setting

2. Network Setting

 • Network Card Name: Bỏ eth1 và chọn hết các card mạng còn lại. Tiếp tục chọn “Next” để sang phần Disk Settings.

3. Disk Settings

Trong phần Disk Setting, chúng ta thấy được hết các ổ cứng đang được gắn vào Core Server.

Trong ví dụ này các ổ cứng được sử dụng như sau:

 • Disk 0: /dev/sda: Là SSD 120GB, được gắn vào cổng SATA0, có 4 phân vùng:
 • /dev/sda1/: 3.82GB là phân vùng root lưu trữ Linux và Core ISMPro
 • /dev/sda2/:  38.16GB là phân vùng đang lưu trữ Disk Image cho máy ảo (KVM).
 • /dev/sda3/: Linux Swap: 3.82GB,
 • /dev/sda4/: Là phân vùng được định dạng mặc định là Image Disk dùng lưu trữ Disk Image cho máy trạm.
 • Disk 1: /dev/sdb: Là HDD dùng để lưu trữ game, được định dạng là NTFS.
 • Disk 2: /dev/sdc: Là SSD 120GB, ổ cứng SSD này cũng sẽ được phân vùng theo định dạng file của Linux dùng để ghi Cache – Writeback cho máy trạm Diskless.

Tiếp theo chúng ta bắt đầu định dạng và cấu hình cho các ổ cứng/phân vùng:

4. Tạo phân vùng Write-back Disk trên SSD 2:

 • Nhấp chuột phải vào ổ cứng /dev/sdc: Chọn “Function Setting” ->“Write-back Disk” như hình dưới

 • Xuất hiện giao diện nhắc như hình dưới, click chọn “Format Disk” và nhấn nút “OK”

 • Đợi vài giây để chương trình định dạng lại ổ cứng này thành phân vùng “Write-back Disk”

​​​​​​​5. Cấu hình ổ cứng trưu trữ game

 • Nhấp chuột phải vào ổ cứng /dev/sdb: Chọn “Function Setting” -> “Data Disk” như hình dưới

 • Xuất diện giao diện map ổ đĩa, chọn Z:\ và chọn “Map to server when startup”. Nhấn “OK”

​​​​​​​

 • Sau khi định dạng và cấu hình xong các ổ cứng, phân vùng. Tiếp tục nhấn nút “Next” để sang phần System Image Settings. Phần này để tạo thông tin cho Image.

​​​​​​​6. Add Disk Image

Trong giao diện System Image Settings, chương trình sẽ tự động detect các Disk Image (có sẵn, đã upload ở phần trước) cho máy trạm  theo đường dẫn /mnt/sda4

 • Chọn “Next” để sang phần Startup.

7. Startup

Giao diện Startup: Giao diện này cho chúng ta cấu hình các thông số cho máy trạm của hệ thống.

 • Prefix: Là tiền tố trong phần tên của máy trạm, có thể đặt PC, May, tùy theo ý thích
 • ID Number: Nếu số lượng máy trạm nhỏ hơn 100 thì nhập số 2, nếu nhiều hơn 100 thì nhập 3.
 • Intial IP: Nhập địa chỉ IP bắt đầu sẽ gán cho máy trạm.
 • System Image: Chọn Image phù hợp
 • Writeback-Cache: Chọn 256 hoặc cao hơn. Nếu RAM máy trạm có nhiều thì chọn 512
 • Resolution: Chọn thông số cho độ phân giải màn hình máy trạm.
 • Subnet Mask: Chọn Mask phù hợp theo Subnet
 • Gateway: Chọn địa chỉ Gateway phù hợp
 • Config Point: Chọn default
 • Addition Type: Chọn “Type to add” (Khi đăng ký tên cho máy trạm lần đầu, chúng ta chỉ nhập số thứ tự của máy trạm, chương trình sẽ tự gán tên, IP và các thông số khác cho máy trạm.)

Sau khi setting các thông số chúng ta chọn nút “Complete” để hoàn tất. Hình dưới là giao diện ISMPro đã kế nối được với Core Server.

Đến đây chúng ta đã hoàn thành việc dùng trình điều khiển ISMPro Server để kết nối đến Core Server. Đến bước này chúng ta có thể cho máy trạm boot qua LAN để kết nối và đăng ký tên máy, địa chỉ IP, địa chỉ MAC ... với hệ thống ISMPro. Phần tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình để ISMPro Server tải game, cập nhật và phân phối danh sách game cho máy trạm.