Image

Cấu hình cơ bản cho ISMPro Server

Remote vào ISMPro Server

Như đã giới thiệu ở những bài viết trước, ISMPro Server là phần điều khiển toàn bộ hệ thống ISMPro, nó là một chương trình được cài trên nền tảng MS Windows và nó được cài trên máy ảo. Để sử dụng được chương trình điều khiển này, chúng ta phải Remote vào ISMPro Server. Chúng ta có thể sử dụng chương trình Remote Desktop của Windows hoặc cũng có thể sử dụng Tool Diskless Wizard.

Để Remote bằng Tool Diskless Wizard, chọn tab Virtual PC -> Chọn nút “Remote” như hình dưới.

Để sử dụng Remote Desktop của Windows, có thể dùng nhanh lệnh “mstsc” ... Trong bài hướng dẫn này, ISMPro Server đang dùng có địa chỉ IP: 192.168.1.250, về sau để remote và tiếp tục login vào session cũ trước đó chúng ta sẽ thêm tham số /admin: “mstsc /admin”.

Cấu hình cho ISMPro

Sau khi đã Connect và Login vào được ISMPro Server, ở góc phải dưới màn hình desktop chúng ta sẽ thấy biểu tượng hoạt động “Server Controller” của ISMPro.

Double click chuột vào biểu tượng này để mở phần quản lý các dịch vụ ISMPro như hình dưới

Như hình trên thì các dịch vụ đang hoạt động (Start). Để tắt dịch vụ, chúng ta click chọn và nhấn nút “Stop Service” và để restart dịch vụ chúng ta nhấn nút “Start Service”.  Phần này chúng ta sẽ nói thêm sau, bây giờ có thể dùng chuột để tắt cửa sổ này và bắt đầu sử dụng chương trình điều khiển ISMPro.

Ngoài màn hình desktop của ISMPro Server, chúng ta double click vào icon “ISM-Pro Management Server”  để vào giao diện điều khiển chính.

Lần đầu tiên khởi chạy ISM-Pro Management Server, chương trình sẽ yêu cầu chúng ta khai báo account như hình dưới. Đăng ký account tại http://ismpro.vn/DangKy

 • Nhập Username và Password, nhấn nút “OK” để đăng nhập, chứng thực thành công sẽ có thông báo

 • Nhấn “OK” để chương trình khởi động lại và đăng nhập thẳng vào giao diện Management

Hình trên là giao diện điều khiển chính (main menu) ISMPro. Giao diện này quản lý tất cả các ứng dụng bao gồm: Diskless, Update game, Sync node ... nên lần đầu tiên nhìn vào sẽ thấy “ngợp” vì có rất nhiều tab và vì vậy chương trình ISMPro có rất nhiều chức năng, từ những chức năng đơn giản đến những chức năng cao cấp. Bài này chỉ để cập đến những ứng dụng chính: Diskless, Update game, Sync node, các chức năng khác chúng ta sẽ đề cập sau.

System  Setup: Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần này để cấu hình tổng quát trước.Từ giao diện chính của ISMPro, vào tab Setup -> chọn System Setup

1. Update Setup:

 • Chọn mục “Wait 5 secs, then auto run games”.
 • Kiểm tra các đường dẫn game “Server Path”, “Client PC Path” mặc định như trong hình.
 • Server Path: Là chỉ định game sẽ tự động cập nhật xuống ổ Z của ISMPro Server. (Ổ Z này là do máy chủ ISMPro “mapping” về từ ổ chứa game có định dạng file NTFS của Core Server, chi tiết sẽ trình bày ở phần phần sau)
 • Client PC Path: Là mặc định ổ game của máy chủ khi mapping xuống máy trạm sẽ là ổ D và các chỉ mục game sẽ tương ứng với các chỉ mục game đang có ở máy chủ. Nhấn “Apply” để lưu nếu có chỉnh sửa. (Ổ D này cũng được “mapping” từ ổ chứa game có định dạng file NTFS của Core Server.)

2. Center Setup:

 • Các thông số đã được tùy chỉnh sẵn, giữ nguyên mặc định như vậy. Riêng mục “Dowload Number” đang chọn 2, nếu muốn auto update từ IDC xuống với số lượng game nhiều hơn trong cùng một thời điểm, có thể chọn số lớn hơn. Khuyên sử dụng 2 để bảo đảm cho băng thông internet và game cũng được update hoàn tất hơn.

​​​​​​​3. Password Setup:

 • Server Manager Password: Mật khẩu đăng nhập cho trình điều khiển ISMPro. Lưu ý là mật khẩu này dùng chạy giao diện điều khiển ISMPro, cẩn thận nếu quên mật khẩu sẽ rắc rối và có thể cài lại chương trình điều khiển, mật khẩu này có thể để trống.
 • Client PC Password -> Management Password: Mật khẩu upload cho máy trạm, nếu quên có thể thay đổi được

4. Diskless Setup

 • Write-back Disk Limit: Giới hạn dung lượng Writeback cho máy trạm.
 • Update Client PC: Giữ đường dẫn mặc định như trong hình.

Đến đây, chúng ta đã làm quen được với giao diện điều khiển hệ thống ISMPro. Phần tiếp theo chúng ta sẽ từng bước dùng chương trình điều khiển này để kết nối với Core Server và tiếp tục khai thác các chức năng quản lý máy trạm diskless, quản lý game, tải game ...