Image

Cài Core Server bằng tool Diskless Wizard

Sử dụng Tool “Diskless Wizard”để cài Linux:

Chạy file DisklessWizard.exe với quyền “Administrator” có trong thư mục ...\DisklessWizard\bin\ để khởi động chương trình như hình dưới. 

Để cài mới cho một Core Server thì nhấn nút “Install” để bắt đầu sang giao diện “Install Guide” và từng bước thiết lập các giá trị phù hợp cho Core Server. Hình dưới là Bước 1: Quá trình kiểm tra file.

Chương trình sẽ tự detect version của bộ cài Linux dựa vào file “Hintdisk.iso” có trong đường dẫn ... \DisklessWizard\bin\iso\. Tiếp tục nhấn “Next” để sang phần Enable Network.

Phần này cũng là lúc chương trình đã khởi tạo thành công các dịch vụ: DHCP, TFTP để sẵn sàng cho một phiên tuyền tải bootfile qua mạng và đang ở trạng thái chờ ... “Waiting connection from server ...”.

Đến đây, chúng ta bắt đầu khởi động Core Server, cho boot qua mạng để connect với Diskless Wizard  nạp bootrap (lên RAM) và load được Grub4dos như hình dưới.

Sau khi boot được Grub4dos, quá trình tải và đọc file “Hintdisk.iso” sẽ diễn ra tự động và sẽ hiện thông báo về trạng thái Network như hình dưới.

Như hình trên là Core Server đã được cấp một địa chỉ IP từ chương trình Diskless Wizard có IP: 10.177.1.67. Đến đây, trình Diskless Wizard sẽ tự động chuyển sang giao diện Bước 2: Server – kiểm tra trạng thái các phần cứng của Core Server có liên quan đến quá trình cài đặt ở các phần tiếp theo.

Lưu ý: Ở phần CPU có phần detect  tính năng “Vitualize” và phải chắc rằng tính năng này của CPU đã được kích hoạt, nếu không khi sang Bước 3 quá trình tạo máy ảo KVM sẽ không thực hiện được.. Khi trạng thái các phần cứng đã sẵn sàng, tiếp tục nhấn “Next” để sang bước kế tiếp. Bước 3: Diskless Config.

  • Tạo mật khẩu cho Linux và nhấn “Next” để sang phần Network Config

  • Gán địa chỉ IP cho các card mạng, chỉ định địa chỉ IP đến Gateway, Subnet, DNS ...

Lưu ý: Phần đặt địa chỉ IP, chúng ta chỉ cần một card mạng có địa chỉ IP cùng subnet với các máy trạm là được, các card mạng còn lại có thể đặt địa chỉ IP khác hoặc cùng subnet đều được. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ chọn cả 2 card mạng để gắn địa chỉ IP cùng subnet với các máy trạm.

Tiếp tục nhấn “Next” để chuyển sang phần Vitual PC.

Phần Virtual Server chúng ta sẽ tạo sau khi hoàn tất việc cài Core Server. Chúng ta chọn “Disbale” và tiếp tục nhấn “Next” để sang phần HDD Config

  • 1. Assign HDD for Linux OS, Vitual Machine: Phần này chỉ định ổ cứng (SSD) để cài Linux.
    1.  Linux OS: Dùng nút xổ xuống để chọn /dev/sda
    2.  Data Partition Size: Chọn 40GB (Đây là phân vùng dành cho máy ảo )
  • 2. Image Disk: Chương trình sẽ tự động chọn phân vùng thứ tư của HDD/SSD thứ nhất là /dev/sda4 để làm phân vùng lưu trữ Disk Image cho máy trạm Diskless. Nếu muốn thêm phân vùng/ổ cứng để lưu trữ có thể chọn nút “Add”.
  • 3. Write-back Disk: Nhấn nút “Add” để chỉ định/thêm SSD cần dùng cho Write-back Cache. Trong hướng dẫn này dùng SSD thứ 2 là /dev/sdc để hệ thống ghi Writeback-Cache.
  • 4. Data Disk: Nhấn nút “Add” để chỉ định/thêm HDD dùng lưu trữ Game cho các máy trạm. Trong hướng dẫn này là HDD 250GB được nhận là /dev/sdb. Lưu ý: Không chọn Format.

Tiếp tục chọn “Next” để sang Bước 4: Client Config:

Phần này tuỳ chọn các thông số cho các máy trạm và cũng là bước upload Disk Image cho máy trạm. Bước này chúng ta sẽ bỏ qua và sẽ upload Disk Image cho các máy trạm khi đã cài xong Core Server. Chọn “Config later” và chọn nút “Installing” để bắt đầu tiến trình định dạng phân vùng,  cài đặt Linux, định dạng phân vùng lưu trữ Disk Image,  định dạng các phân vùng Writeback-Cache ...  như hình dưới.

Quá trình này có thể mất 3 đến 5 phút, tuỳ thuộc vào hạ tầng mạng mà tiến trình cài đặt diễn ra nhanh hay chậm. Khi hoàn tất sẽ có thông báo như hình dưới.

Lúc này, Core Server sẽ tự động reset lại để khởi động vào Linux. Đến đây quá trình cài Core Server đã hoàn tất và chúng ta có thể thoát chương trình Diskless Wizard. Bước kế tiếp là dùng Tool Diskless Wizard để upload Disk Image cho máy ảo, Disk Image cho các máy trạm.